Čist(ij)e deklaracije

Potrošači žele da znaju sastav hrane koju konzumiraju. Zato sve više i više obraćaju pažnju na informacije na pakovanju. Žele kratke, čiste i jasne deklaracije sa što više prirodnih sastojaka i sastojaka koji su im poznati i razumljivi. 

Čist(ij)e deklaracije

Čista deklaracija je široko prihvaćen termin koji se koristi u industriji, ali za koji ne postoji konkretna definicija ili propis. Često se radi na uklanjanju ili redukciji nekih sastojaka (npr. bez aditiva, bez konzervansa, bez veštačkih boja, bez veštačkih ukusa, ...).

Čista deklaracija bi trebalo da sadrži kratku i jasnu listu poznatih sastojaka. Razumevanje ovog pitanja značajno se razlikuje među zemljama i regionima. Takođe, čiste deklaracije su uvek povod za različite diskusije. 

Zato mi u Puratosu smatramo da je prikladnje koristiti termin "čistija deklaracija" jer pokazuje da to nije krajnje stanje, već proces koji traje.

Interakcija sastojaka

Često smo u mogućnosti da pomognemo u kreiranju kraće i čistije deklaracije gotovog proizvoda, zato što savršeno znamo kako se sastojci međusobno kombinuju.  Kada na primer govorimo o punjenom mafinu možemo ponuditi smešu za testo, ali i punjenje i dekoraciju. Poznajući način na koji se kombinuju ove komponente u gotovom proizvodu, možemo da garantujemo smanjenje ukupnog broja sastojaka koji će se pojaviti na deklaraciji. 

Saznajte više

Želite da saznate kakva rešenja možemo da vam ponudimo?