Kao kompanija treba da budemo svesni uticaja koji imamo na životnu sredinu, i ne samo to, želimo da imamo odgovornu ulogu u izazovima koji su posledica klimatskih promena . Industrija hrane je direktno suočena sa problemima koje može napraviti upotreba i najosnovnijih sirovina. Zato smo posvećeni tome da ostavimo što manji trag tako što u proizvodnji koristimo najkavalitetnije sastojke, radimo na smanjenju emisije ugljendioksida, potrošnje vode i poboljšanju upravljanja otpadom.

Održiv način poslovanja

U Puratosu verujemo u održiv način poslivanja svesni toga kako naše aktivnosti mogu uticati na društvo i životnu sredinu. Zato dosta resursa ulažemo u rešenja koja možemo da prilagodimo, bilo da je u pitanju ušteda energije, obnovljiva energija ili upravljanje otpadom. 

Koliko god smo u mogućnosti ulažemo napore da smanjimo uticaj naših aktivnosti. Ovo se ne odnosi samo na proizvodni proces nego i na ceo proces operacicija: snabdevanje sirovinama, pakovanje, skladištenje i isporuka. Ova posvećenost nije samo rezultat našeg ubeđenja nego i ispunjavanje očekivanja koja naši kupci imaju od nas kao globalnog lidera u industriji hrane. 

The World In Their Hands