Kako Puratos pomaže u suzbijanju virusa

Corona virus (COVID-19) utiče na sve nas, na globalnom nivou. Da bi osigurali zdravlje i dobrobit naših zaposlenih, kupaca, potrošača i njihovih porodica učinićemo sve što možemo da ograničimo širenje virusa.

Zemlje širom sveta smatraju da su i medicinska i pekarska industrija od strateške važnosti tokom ove krize. Puratos sa svojim partnerima obezbeđuje sirovine i proizvode koji hrane milione ljudi širom sveta. Stoga je naša društvena odgovornost da obezbedimo kontinuitet u proizvodnji.

U Puratosu, naši predani timovi, na globalnom i lokalnom nivou, prate uputstva i informacije koje pružaju zvanične institucije. Procedure smo prilagodili u svakoj zemlji u kojoj poslujemo.

Uopštene mere zaštite u Puratosu

Naš glavni prioritet je da sprečimo širenje virusa.

Instrukcije sačinjene od strane Svetske zdravstvene organizacije o prevenciji širenja virusa su dostupne svima i uključuju:

 • Često pranje ruku sapunom i dezinfikacionim sredstvom i održavanjem razdaljine od minimum jednog metra među ljudima.
 • Izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta.
 • Prekrivanje usta i nosa laktom ili maramicom prilikom kašlja ili kijanja. Otkloniti upotrebljenu maramicu u najbližu kantu.
 • Izbegavati rukovanje.
 • Ukoliko imate simptome nalik gripu ostanite kod kuće i pozovite doktora.

Vizuelne podsetnike sa ovim uputsvima smo postavili na više mesta u prostorijama kompanije u obliku postera i na TV ekranima.

Sredstva za dezinfekciju i alkohol su postavljeni na svim ključnim mestima.

Povećali smo učestalost čišćenja kancelarija, stolova, sala za sastanke ( uključujući podove, površine, rukohvate …).

Zaštita zaposlenih u Puratosu

Svi zaposleni koji na adekvatan način mogu da obvaljaju svoj posao od kuće, treba da rade od kuće.

U cilju da zaštitimo naše zaposlene koji svoj posao moraju da obavljaju na licu mesta, preduzeli smo preventivne mere ( čitaj iznad), kao i dodatne mere:

 • Zaposleni su zamoljeni da ne dele kancelarijski material, npr. olovake.
 • Da ne dele zajedničku opremu u proizvodnji u fabrikama ( viljuškare, vozila za prenošenje paleta…).
 • Zaposleni u proizvodnji moraju nositi rukavice i moraju ih menjati najmanje jednom do kraja svake smene.
 • Broj ljudi u svlačionicama je sveden na minimum poštujući pravilo od minimum jednog metra razdaljine.
 • Šetnje duž odeljenja u proizvodnji su ograničene.

Zaštita Puratosovih kupaca i poslovnih partnera

Poslovni sastanci su u najvećoj meri zamenjeni pozivima i video konferencijama. Ukoliko sastanak mora da se održi uživo mora se poštovati rastojanje od jednog metra među učesnicima.

Posete našim prostorijama su svedene na minimum i imamo egzaktne zdravstvene predostrožnosti.

 • Skeniramo temperaturu svim zaposlenima i posetiocima koji ulaze u naše prostorije( bilo da su kancelarije ili proizvodnja). Svakom posetiocu sa temperaturom ≥37,3°C ili simptomima poput gripa biće zabranjen pristup našim prostorijama.
 • Goste zamolimo da prate naše higijenske mere poput pranja i dezinfikovanja ruku..
 • Posetioci moraju da daju pismenu izjavu da nisu imali zdravstvene tegobe i da nemaju simptome nalik gripu.
 • Vozači dostavnih vozila ne smeju napuštati svoja vozila. Zaposleni u Puratosu će dodati/uzeti dokumenta do/od vozača noseći zaštitne maske i rukavice.
 • Samo uz našu dozvolu, dozvoljeno je ograničeno kretanje na mestu utovara/isporuke.

Restrikcije putovanja su na snazi.

Svi interni i eksterni događaji su pomereni ili odloženi.

Stabilno snabdevanje hranom je od najvažnijeg značaja

Svesni smo nepredvidljivosti COVID-19 situacije koja može proizvesti razumljivu brigu. Kao vaš pouzdan partner želimo da vas dodatno uverimo da preuzimamo sve neophodne aktivnosti kako bismo vas podržali i minimizovali uticaj na vaš dnevni posao. Informisaćemo vas u slučaju bilo kakve promene trenutne situacije.

 • Dosadašnja situacija sa COVID-19 nije uticala na našu proizvodnju koja se obavlja prema postavljenim planovima.

Kada se budemo izdigli iz ovog perioda, nastavićemo da radimo prema stečenim lekcijama i menjaćemo globalno okruženje. Radujmo se zajedno svetlijoj budućnosti i pronađimo nadu u Kini gde vidimo da je virus nadjačan.

Vodite računa o sebi i svojim najbližima.