Higijena kao prva linija odbrane protiv Covid-19 u pekarstvu

Vlade u mnogim zemljama sveta smatraju medicinsku i pekarsku industriju kao strateški važne sektore u toku krize. Iz razloga što pomažemo zajednici na globalnom nivou snabdevajući ih sa osnovnom hranom, zbog društvene odgovornosti nastavljamo neometano sa radom.

Kako je Corona virus ( Covid-19) u punoj ekspanziji, neophodno je da prođemo kroz pravila higijene. Kao prvu pomoć u borbi protiv virusa spremili smo vam mali priručnik dodatnih preventivnih mera koje možete preduzeti.

Očistite radno mesto

Održavanje sredine čistom je sada prioritet, kako zbog vas i vaših mušterija, tako i zbog vašeg tima. Zato posebno moramo obratiti dodatnu pažnju na higijenu radnih površina i alata koje delite sa više ljudi u radu:

• Bankomati

• Pultovi

• Kuhinjske površine

• Radni stolovi

• Rukohvati na vratima

• Kase

• Dispanzeri za sapun

• Tastature na računaru

Uvedite mere higijene u radnu rutinu i o njima redovno obaveštavajte svoje mušterije i osoblje.

Fokus na ličnu higijenu

Za sve vas koji upražnjavate dobru higijenu i želite da sprečite širenje virusa Svetska zdravstvena organizacija (SZO) savetuje sledeće:

• Redovno perite ruke sapunom i dezinfikujte ih dezinfikacionim sredstvom

• Održavajte rastojanje od minimum 1 metra među sobom

• Izbegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta

• Prekrite usta i nos laktom ili maramicom kada kašljete ili kijate ( i odmah uklonite maramicu)

• Nemojte se rukovati

• Izbegavajte dodirivanje proizvoda rukama, stavite rukavice i koristite salvete

• Savetuje se da se za osoblje i dobavljače obezbede dodatna mesta za pranje ruku sapunom i stavljanje dispanzera sa ubrusima na mesta gde je veća prohodnost

Možete pomoći i na taj način što ćete podsećati ljude i kačiti promotivne postere o čestom pranju ruku.

Držite razdaljinu

Efektivan način za sprečavanje širenja virusa je držanje razdaljine. Kako biste pomogli vašim potrošačima:

• poručenu robu odlažite u unapred definisanom delu prostorije kako bi je potrošači sami pokupili

• osigurajte da potrošači stoje na razdaljini od minimum 1 metra. Postavite vizuelne oznake na podovima sa trakama

• ostavite dovoljno prostora za ulaz i izlaz i komunicirajte da samo jedna osoba može biti u prostoriji

• postavite informaciju na ulazu o maksimalnom broju osoba koja može biti u prostoriji

• ukoliko postoje redovi ispred, komunicirajte da je neophodno držati razdaljinu od minimum 1 metra

Budite otvoreni i empatični

Svi danas imaju izazov da razumeju i predvide trenutnu situaciju. Održite njihovo poverenje i pomozite im da ostanu smireni i fokusirani tako što ćete biti otvoreni u vezi trenutne situacije i pristupite sa empatijom.

Imajući otvorenu komunikaciju, ljudi mogu pomagati jedni drugima i dolaziti do novih ideja za bolje upravljanje trenutnom situacijom.

Više o načinima na koji se Puratos nosi sa trenutnom situacijom Covid-19

Kao i svima drugima i Puratosu situacija sa Corona virusom ima veliki uticaj na posao i dnevni život.

Želimo da vas obavestimo da je Puratos u skladu sa lokalnim regulativama širom sveta preduzeo sve interne mere neophodne za jačanje zdravlja i sigurnosti naših zaposlenih i poslovnih partnera, kao i da nastavljamo našu proizvodnju i snabdevanje naših proizvoda svim našim kupcima.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte svog Puratos predstavnika ili nam pišite na office@puratos.rs