Transformacija tržišta masnoća - RSPO sertifikovano palmino ulje

21 mar 2017

Funkcionisanje lanca snabdevanja palminim uljem iz tropskih zemalja do supermarketa širom sveta, je kompleksan proces. Kako bi se obezbedila kredibilnost i održivost na samom kraju lanca snabdevanja, sve organizacije koje učestvuju i trguju proizvodima od palme moraju biti sertifikovane. 

Transparentnost i kredibilnost osigurava RSPO sertifikacija i striktni principi i kriterijumi sertifikata. 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) je organizacija osnovana 2004., a njen cilj je promovisanje korišćenja palminog ulja sa održivih plantaža. Vizija RSPO organizacije je transformacija tržišta na način na koji bi održivo palmino ulje postalo standard.

Puratos acquires Diamant

Puratos Grupa poseduje ‘Mass Balance’ i ‘Segregated’ RSPO sertifikat. Kontaktirajte nas za više detalja!

Ciljevi RSPO organizacije

 

 • Poboljšanje proizvodnje, nabavke, finasiranja i promovisanja  proizvoda od palme iz održivih izvora
 • Razvoj, implementacija, verifikacija, osiguranje i periodično proveravanje globalnih standarda čitavog lanca snabdevanja održivim palminim uljem 
 • Spaja i obavezuje sve članove lanca snabdevanja, uključujući Vladu i potrošače 
 • Od 2016 podržava male farmere, proizvođače koji čine 40% svetske proizvodnje, pomaže im u poboljšanju prinosa na manjim površinama zemlje i omogućava im pristup novim tržištima, samim tim i veći prihod. Time se smanjuje rizik od prekomerne konverzije šume u plantaže palme i samim tim postiže očuvanje prirodnih staništa i biodiverziteta. 
 • Smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene 
 • RSPO ujedinjuje 7 sektora lanca snabdevanja palminim uljem: trgovce, proizvođače poluproizvoda i finalnih proizvoda, prerađivače, lance supermarketa, banke/investirore, nevladine organizaciije za odgovorno ponašanje prema žiivotnoj sredini i društvu. 

RSPO organizacija je razvila niz socijalnih i ekoloških kriterijuma koje kompanije moraju poštovati u cilju proizvodnje sertifikovanog palminog ulja (CSPO). Poštovajne ovih kriterijuma  doprinosi smanjenju negativnog uticaja uzgoja palme na okruženje i društvo.

Činjenice:

 • RSPO sertifikovani proizvođači čine 18% globalne proizvodnje palminog ulja (2014)
 • RSPO članovi čine veliki deo svetske proizvodnje palme
 • Društveno i ekološki odgovorni kupci spremni su da plate za odgovornu proizvodnju

Kakve su koristi za vas kao proizvođače?

 

 • RSPO sertifikacija pokazuje vašu posvećenost u smanjivanju uticaja vaših proizvoda na životnu sredinu (održiva proizvodnja palminog ulja)
 • Vaša kompanija ispunjava očekivanja velikih trgovaca i drugih učesnika u lancu snabdevanja
 • Vaša kompanija može pokazati potrošačima da vaš proizvod doprinosi boljem ambijentu primenjujući praksu održive proizvodnje palminog ulja.
 • Ovaj sertifikat vam može pomoći da pristupite novim tržištima.