Čokoladni štapići

Čokolada u štapićima. Termostabilna i pogodna za aplikaciju u kroasanima sa čokoladom i u sličnim pečenim proizvodima.

  • Termostabilni štapići
  • Prava belgijska čokolada
Prednosti za kupca
  • Termostabilnost
Prednosti za potrošača
  • Prava belgijska čokolada

View full description

Čokolada u štapićima. Termostabilna i pogodna za aplikaciju u kroasanima sa čokoladom i u sličnim pečenim proizvodima.

  • Termostabilni štapići
  • Prava belgijska čokolada
Prednosti za kupca
  • Termostabilnost
Prednosti za potrošača
  • Prava belgijska čokolada

View full description

Got any further questions? We're happy to help.

Kontaktirajte nas