Easy Ciabatta

Smeša daje gotov proizvod sa bogatom aromom, koju imaju tradicionalni italijanski proizvodi rađeni sa durum brašnom. Karakteristično daje sredinu sa izrazito krupnim porama, velikim šupljinama i hrskavom korom.

 • Smeša daje gotov proizvod sa bogatom aromom, koju imaju tradicionalni italijanski proizvodi rađeni sa durum brašnom
 • Karakteristično daje sredinu sa izrazito krupnim porama, velikim šupljinama i hrskavom korom
Prednosti za kupca
 • Doziranje 10%
 • Direktan proces
 • Odložena fermentacija
 • Zamrzavanje proizvoda do 7 dana
Prednosti za potrošača
 • Odličan ukus i tekstura
 • Sadrži kiselo testo

View full description

Smeša daje gotov proizvod sa bogatom aromom, koju imaju tradicionalni italijanski proizvodi rađeni sa durum brašnom. Karakteristično daje sredinu sa izrazito krupnim porama, velikim šupljinama i hrskavom korom.

 • Smeša daje gotov proizvod sa bogatom aromom, koju imaju tradicionalni italijanski proizvodi rađeni sa durum brašnom
 • Karakteristično daje sredinu sa izrazito krupnim porama, velikim šupljinama i hrskavom korom
Prednosti za kupca
 • Doziranje 10%
 • Direktan proces
 • Odložena fermentacija
 • Zamrzavanje proizvoda do 7 dana
Prednosti za potrošača
 • Odličan ukus i tekstura
 • Sadrži kiselo testo

View full description

Got any further questions? We're happy to help.

Kontaktirajte nas