Criollo jedna od najstrijih, najređih i najfinijih sorti kakaoa koji se gaji u Centralnoj i Južnoj Americi. Jako je teško uzgojiti ovu sortu pošto j eveoma osetljiva na klimatske uslove. 

2008. kako bi očuvali ugroženu vrstu Puratos je kupio zemljište u Tikul-u, Yucatan, Mexico. Zasadivši više od 100.000 stabala, cilj nam je ne samo da proizvodimo čokoladu jedinstvenog ukusa, nego i da očuvamo ekologiju i biodiverzitet u toj regiji. 

Ova inicijativa takođe obezbeđuje sigurno i stabilno radno okruženje za lokalnu zajednicu i priliku farmerima da ovladaju veštinama koje će im omogućiti da pripreme dobro fermentisan kakao. 

Criollo i Kakao Ekomuzej

Tikul je dugoročna investicija kojom doprinosimo zaštiti životne sredine, održivom turizmu i lokalnoj zajednici. 

Danas ova inicijativa usmerena je u dva pravca:

  • Savremene plantaže na 300 hektara, na kojima se gaji criollo kakao, jedna od najstarijih, najređih i najfinijih sorti kakaoa na svetu. 
  • Kakao Ekomuzej gde turisti mogu da uče o kakaou i Majanskoj kulturi. Muzej je otvoren 2011. 

Pomoć ljudima i životnoj sredini

Trenutno plantaže pružaju stanište za veliki broj lokalnih biljnih kultura i životinjskih vrsta. Jedan od naših ciljeva je nadogradnja i razvoj ovakvog biodiverziteta, sadnjom jos 100.000 stabala. 

Takođe težimo da pomognemo lokalnom stanovništvu tako što plantaže i Ekomuzej direktno i indirektno doprinose zaposlenosti, i garantujemo bezbedno radno okruženje. Na  kraju želimo da ova inicijativa pomogne lokalnim artisanima da promovišu vezu između kakaoa i Majanske kulture. Na ovaj način obezbeđujemo sigurnu budućnost svima koji su uključeni u proizvodnju kakaoa.