Cacao-Trace je jedinstven program koji kakao farmerima edukacijom omogućava da podignu nivo produktivnosti. Pomažući farmerima da povećaju vrednost njihovog kakaoa, obezbeđujemo kvalitetnu čokoladu generacijama koje dolaze.

U budućnosti planiramo da proširujemo ovaj program - trenutno je aktivan u Vijetnamu i Obali Slonovače - na druge zemlje u Jugoistočnoj Aziji, Zapadnoj Africi i Južnoj Americi. 

Cacao-Trace – poboljšanje uslova života kroz poboljašanje načina rada

Cacao-Trace je isključivo u službi što transparentnijeg i održivijeg lanca isporuke kakaoa. Jedinstvena sveobuhvatna inicijativa vezana za životnu sredinu i finansijsku pomoć osmišljena da poboljša kvalitet života i rada farmera na plantažama kakaoa. Cacao-Trace insistira na kvalitetu, edukaciji i obukama koji će farmerima pomoći da svoje veštine podignu na viši nivo.

Proizvođači čokolade i potrošači mogu biti sigurni da Cacao-Trace predstavlja kvalitetna kakao zrna iz održivog i sledljivog uzgoja. Konstantan razvoj je praćeni ocenjivan od strane nezavisnog audita. 

Edukacija farmera

Edukacija i obuke su suština Cacao-Trace inicijative. Tehnička podrška i obuke na samim farmama pomažu farmerima da imaju i bolji prinos i bolji kavlitet kakaoa. Radeći zajedno sa njima pomažemo im da profesionalizuju vođenje farmi i unaprede tehnike za očuvanje životne sredine. Cacao-Trace im omogućava da održe najviši mogući prihod i da vode svoje plantaže sa više autonomije. 

Dodavanje kvaliteta u formulu održivosti

Kao i drugi programi koji za cilj imaju održive izvore Cacao-Trace doprinosi održivom lancu snabdevanja kroz najbolje prakse koje se tiču zaštite životne sredine, finansijske pomoći i pomoći lokalnoj zajednici. Pored toga predstavlja i znak kvaliteta. Cacao-Trace timovi blisko sarađuju sa farmerima u kontrolisanju procesa fermentacije i sušenja, ključnim koracima za obezbeđivanje superiornog kakao zrna. Ovaj vid podrške farmerima ostavlja više prostora da se posvete svojim plantažama, poboljšanju načina rada, kvalitetu. Svi su na dobitku.  

Najukusnija čokolada od majstora fermentacije

Kada govorimo o aromi i ukusuCacao-Trace čokolade nude ono što drugi čokoladni proizvodi iz održivih izvora najčešće ne nude. Zbog intenzivnog fokusa na proces nakon branja, ali i zbog uticaja zemljišta, klime i sorti kakako zrna. Kao i kod proizvodnje vina fermentacija je ključan korak u razvoju potencijalnog ukusa i arome svakog kakao zrna. Ovladavanje ovim procesom osigurava da samo najkvalitetnija kakao zrna postaju ukusna Cacao-Trace čokolada.

Bonus pri kupovini Cacao-Trace čokolade

Kada kupujete proizvode sa oznakom Cacao-Trace direktno pomažete da se smanji nivo siromaštva radnika na farmama kakaoa. Za svaki kilogram kupljene čokolade Cacao-Trace plaća “Chocolate Bonus” od 0,10 eur direktno farmerima. Jednostavan i transparentan način isplate vrši se kroz  fondaciju Next Generation Cacao .  Na ovaj način se izgrađuje odnos između farmera, proizvođača, distributera i ljubitelaj čokolade širom sveta, odnos u kome je svaka strana na dobitku. 

Gradimo poverenje kroz transparentan i sledljiv lanac nabavke

Kupovinom Cacao-Trace čokolade pomažete bolji život kakao farmera i njihovih porodica. Kontrolisano odvajanje Cacao-Trace kakaoa od ostalih kakao zrna, kroz lanac nabavke - od branja do obrade - garantuje sledljivost. Ljubitelji čokolade i proizvođači mogu biti sigurni da je svaka isporuka Cacao-Trace kakaoa proverena i registorvana.