Jedinstvena kolekcija najrazličitijih ukusa

2013. otvorena je biblioteka Kiselih testa. Ova biblioteka koja se nalazi u okviru Centra za razvoj ukusa hleba ima za cilj očuvanje biodiverziteta kiselih testa, nasleđa i znanja o pripremi proizvoda sa kiselim testom i to je čini jedinstvenom na svetu. 

 

Iz tog razloga, Puratos je odlučio da napravi biblioteku posvećenu konzervaciji i promociji kiselog testa iz celog sveta. Na taj način možemo osigurati očuvanje biodiverziteta. Biblioteka je osnovana sa 43 kisela testa a sada broji 84! Svake godine fokusiramo našu pažnju na jednu zemlju ili region, i prikupljamo što više različitih kiselih testa. Naš partner, profesor Marco Gobbetti, analizira mikroorganizme iz njihovog sastava u svojoj laboratoriji.Do sada je otkriveno više od 700 vrsta divljeg kvasca i 1.500 mlečnih bakterija.

Biblioteka je neprofitna inicijativa. To je Puratosov način doprinosa divnom svetu prirodne fermentacije i tehnologiji fermentacije, a pekarima garantuje očuvanje njihovih kiselih testa. 

Šta je kiselo testo?

Kiselo testo je prirodno sredstvo za izazivanje fermentacije u pekarskim proizvodima.  Uz to poboljšava im teksturu i ukus.
Tipično kiselo testo je mešavina brašna i vode koja fermentiše sa mikroorganizmima: bakterije mlečne kiseline i različite vrste divljih kvasaca. Želite da saznate više o kiselim testima? Kisela testa