Naš način

Pomeramo planetu napred stvarajući inovativna rešenja za zdraviju ishranu i dobrobit ljudi širom sveta.

Mi u kompaniji Puratos verujemo da hrana ima izuzetnu moć u našim životima: moć da hrani, neguje, teši i okuplja porodice. Može ujediniti ljude različitih porekla, izmamiti osmeh na naša lica dok slavimo sve životne trenutke – velike i male. Čak ima jedinstvenu moć da leči! 

Ne shvatamo olako ovu veliku odgovornost i zato smo se aktivno posvetili holističkom poslovnom modelu, onom koji je održiv, odiše poštovanjem i skladom. U tom cilju sprovodimo planove za postizanje neutralnosti CO2, koristimo vodu na odgovoran način i smanjujemo otpad. Naše sirovine se dobijaju odgovornim izborom izvora, a cilj nam je da farmerima obezbedimo siguran i stabilan prihod. Radimo u harmoniji sa zajednicama čiji smo deo i ulažemo u obrazovne mogućnosti koje menjaju život u našim pekarskim školama. Posvećeni smo našim zaposlenima i stvaramo brižno radno okruženje koje pozdravlja raznolikost i promoviše lični razvoj.

Inovacije u svetu hrane su energija namenjena postizanju opšteg dobra. Zbog toga stalno nastojimo da ostvarimo pozitivan uticaj kroz stvaranje inovativnih rešenja za hranu koja promovišu zdravlje i blagostanje i da stalno vodimo preduzeća, klijente, ljude i planetu napred.

  Naša misija

Mi u kompaniji Puratos pomažemo klijentima da budu uspešni u svom poslovanju, pretvarajući tehnologije i iskustva kulinarskih kultura ("Food Culture") širom sveta u nove mogućnosti. Zajedno poboljšavamo živote ljudi i štitimo planetu.

NAŠE VREDNOSTI  

Vizija

Vizija

Timski duh je suštinski deo načina na koji poslujemo. Smatramo da celina prevazilazi zbir delova. Drugim rečima, ako radimo zajedno, možemo da postignemo više i da se više zabavimo.

Hrabrost

Hrabrost

Hrabrost znači delovati sa samopouzdanjem i optimizmom kada se suočite sa nedaćama. To nas motiviše da istražujemo nova rešenja, inoviramo i ostvarujemo kontinuirana poboljšanja. Hrabrost nam omogućava da preuzmemo očekivane rizike u ostvarivanju naše vizije.

Strast

Strast

Strast je ono što nas inspiriše. Strast prema hlebu, poslastičarskim proizvodima i čokoladi, strast prema našim ljudima, našoj kulturi, našim kupcima, našim zajednicama, planeti i našim rezultatima. Strast nam daje viši osećaj svrhe; omogućava nam da razmišljamo dugoročno, a istovremeno ostvarujemo kratkoročne rezultate. Strast nas gura da ostvarimo ono što se u početku činilo nemogućim, a što bi oduševilo naše kupce.

Saradnja

Saradnja

Saradnja je put koji smo izabrali ka uspehu. Sjajne stvari se dešavaju kada naši timovi sarađuju, kombinujući svoja različita porekla, iskustva i snagu.

Integritet

Integritet

Integritet je naš moralni kompas. Vođeni moralnim i etičkim principima, naš odnos prema ljudima zasnivamo na poštovanju, a naše vrednosti uvek definišu naše postupke. Imamo nultu toleranciju za neetičko ponašanje.

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet je standard kojim merimo sve naše postupke. Naša namera je da ih pravilno sprovedemo u prvom pokušaju i uvek težimo da učimo i da se usavršavamo. Kvalitet je svačija odgovornost, jer se zalažemo za najviše standarde i kontinuirano poboljšavamo načine rada.

Naša organizacija

Saznajte više o organizaciji kompanije Puratos - internacionalana kompanija u porodničnom vlasništvu, uvek usmerena na kupca.

Pročitajte više

Otkrijte više

Naš način

Cenimo odnose sa našim kupcima, zaposlenima i partnerima. Naš način rada zasniva se na poverenju koje je u osnovi svega čime se bavimo. Poverenje je ključna naša vrednost koja nam omogućava da budemo pouzdani partneri u razvoju mnogim kupcima širom sveta

Pročitajte više

Otkrijte više