Chicago pizza

Sastojci

Metod rada

Da li je komplikovano za pripremu?

Nivo kompleksnosti:  

  • % kvasca zavisi od temperature testa i vremena odstojavanja uveče za ujutro.
  • Ako je temperatura testa pri zamesu 30°C onda dodati 1% kvasca, a ako je 27°C dodati 1,5% kvasca.
  • Ako je temperatura pečenja jača, onda pratiti minutažu pečenja, može i kraće do pojave rumene boje oboda.