Krofna

Sastojci

Metod rada

Da li je komplikovano za pripremu?

Nivo kompleksnosti:  

Odličan ukus i stabilnost