Lisnato testo sa orahom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metod rada

Da li je komplikovano za pripremu?

Nivo kompleksnosti: