Ekler

Sastojci

g
Testo
Tegral Clara Super 500
Voda 600
Ulje 225
Krem
Cremfil Silk
Glazura
Carat Decorcrem

Metod rada

Da li je komplikovano za pripremu?

Nivo kompleksnosti: