Kifla

Sastojci

g
Beo Krost 1000
Kvasac 35
Argenta Soft (+) HF 30
Voda 540

Metod rada

Da li je komplikovano za pripremu?

Nivo kompleksnosti: