Praline

Ganaš kremovi za praline

Metod rada

Da li je komplikovano za pripremu?

Nivo kompleksnosti: