Krempita

Sastojci

g
Testo
Brašno 1000
Voda 520
Aristo Primeur Croissant HF 50 + 490 za laminaciju
So 60
Krem
Kremi Lux 300
Chantypak 300
Voda 900

Metod rada

Da li je komplikovano za pripremu?

Nivo kompleksnosti: